LYRICS: Wizkid X Simon Kassa X Ceeza Milli – Salute

Wizkid X Simon Kassa X Ceeza Milli – Salute Lyrics (Intro) Ye e yah, ye e yah yah yah (Chorus) As we step…