Nasty C – Zulu Man Lyrics

Nasty C – Zulu Man With Some Power

Zulu Man Lyrics

Nasty C

(Spacedtime)

Just for the ones in the back (In the back)
I’ma just say it louder (Sure)
I’ma go ahead, say it louder (Sure)
I’m a Zulu Man with some power, yeah
Zulu Man with some power (Yewena)
Zulu Man with some power (Yewena)
Zulu Man with some power (Yewena)
Zulu Man with some power (Yewena)

I can’t get mad, that’s a fact (A fact)
You know what to call me now (Sure)
You know what to call me now (Sure)
I’m a Zulu Man with some power, bitch
Zulu Man with some power (Yewena)
Zulu Man with some power (Yewena, ayy)
Zulu Man with some power (Ayy)
Zulu Man with some power (Yewena)

Ngabayeka beng’bukela phansi
Ngithi kodwa nami, ngek’ ngingaqaki
Ngiyintwane e thulayo, ingaphaphi
But at the same time, ang’pass
Ukube itayma lyazi ukuthi ngibunker amaclass
Just uk’yo perform-a emaVarsi
Kwakungathembakali, ungabuza no’mphathi
Mhlampe leComputer lali ngay’lahla phansi
Kwasiza uk’thatha amachance
Nokukhumbula ukuthi unkulunkulu us’thanda sonke ngokufana
So, akukho ok’dlula uk’zama (Qondile)
Njalo mang’fika ekasi lam’
Ngi inspire iyntwana zam’
Zazi ukuthi nomangise Hollywood, ngokomoya zihamba nam’ (Zihamba nam’)

Ngihamba noFuze abaphansi
Kuhluleke abathakathi baphashe
Kuhleke abathi sfuna ukuy’fasa
Phela iNigga Lase Lovu al’dlali (Ha, ahh)
‘Mdali wami, yaz’ngiyak’thanda (Ay’)
Mali yami, yaz’ngiyak’thanda (Ay’)
Lovu lami, yaz’ngiyak’thanda (Ay’)
Sathane ngiyaz’ ukuthi uyang’saba (Uh, hhugh)

S’ban’ban’ ngiyaz’ uyakhala
Fisa ngathi awung’thathanga okwes’hlama
Nsikayesizwe, nsikayes’khwama
Akekho o ngang’bangela is’khali
Buza koMdu, buza ko Mpapa
Buza oBu, oSphe, oSpha
Buza ko Mark, o Nko o Nka
Buza koTeddy, kade ngaqala (niqqa)

Just for the ones in the back (In the back)
I’ma just say it louder (Sure)
I’ma go ahead, say it louder (Sure)
I’m a Zulu Man with some power, yeah
Zulu Man with some power (Yewena)
Zulu Man with some power (Yewena)
Zulu Man with some power (Yewena)
Zulu Man with some power (Yewena)

I can’t get mad, that’s a fact (A fact)
You know what to call me now (Sure)
You know what to call me now (Sure)
I’m a Zulu Man with some power, bitch
Zulu Man with some power (Yewena)
Zulu Man with some power (Yewena, ayy)
Zulu Man with some power (Ayy)
Zulu Man with some power (Yewena)

Nasty C Zulu Man Lyrics

DOWNLOAD


JOIN US ON TELEGRAM

Get Updates On Our Telegram Channel 👇